FAIL (the browser should render some flash content, not this).


CDMS Contabilitate


 • CDMS Contabilitate
 • CDMS Contabilitate
 • CDMS Contabilitate
 • CDMS Contabilitate


Utilitare
 • Generarea si listarea OP-urilor bugetare, a OP-urilor furnizori si a foilor de varsamant
 • Inchiderea conturilor de TVA, venituri si cheltuieli la sfârsitul fiecărei luni sau trimestrial (TVA-ul)
 • Repartizarea cheltuielilor în avans si a veniturilor în avans pe perioade se face automat, conform unui plan prestabilit
 • Generarea automata a notelor contabile de reevaluare a soldurilor in valuta la sfarsitul anului
 • Preluarea automata a notelor contabile din modulele de mijloace fixe, salarii si gestiune
 • Exportul declaratiilor 100, 300, 394 si BILANT catre administratia financiara
 • Actualizarea automata prin internet a cursurilor valutare in fiecare zi

Rapoarte
 • Registrul jurnal-general, carte mare debit/credit, fise de cont cu filtrare pe orice perioade, conturi, terti
 • Registru casa, registru de banca
 • Jurnale de vânzări/cumpărări
 • Balantă sintetică/ analitică pe mai multe niveluri, cu diverse tipuri de coloane. Evaluarea balantei se poate face in RON sau in orice valuta la cursul istoric.
 • Raportări de TVA, impozite si taxe către buget.
 • Situatia patrimoniului, contul de profit si pierderi si anexe conform bilantului românesc.
 • Situatia facturilor neincasate/neplatite cu detalierea incasarilor/ platilor.
 • Situatia avansurilor nedecontate pe fiecare salariat in parte.
 • Evaluarea contractelor de leasing
 • Situatia veniturilor si cheltuielilor pe centre de venit/ cost


Introducere ERP Contabilitate
Prezentare Detaliata ERP Contabilitate
Sectiuni ERP Contabilitate
Sigla Centrul De Soft


Centrul De Soft

Bussines District WEST GATE, str. Preciziei nr 24 pavilion H5 etaj 1

Telefon:  004 - 031.1000.138
 004 - 031.1000.139
Mobil: 004 - 0784.24.24.24
Fax: 004 - 031.817.49.42
E-mail:E-mail Centrul De Soft