FAIL (the browser should render some flash content, not this).


CDMS Salarii


 • CDMS Salarii
 • CDMS Salarii
 • CDMS Salarii
 • CDMS Salarii
 • CDMS Salarii


Sectiuni
 • Salariati - definirea datelor de identificare salariati, informatii referitoare la card (daca e cazul), informatii privind contractul de munca, configurare sporuri, salarizare, informatii privind cartea de munca, pensiile facultative, persoane aflate in intretinere, date privind protectia muncii si a avizului medical
 • Salarii in Acord - prestatiile cantitative si valorice lunare ale fiecarui angajat  pe tip de operatiuni (acestea pot fi si scanate in cazul folosirii etichetelor cu cod de bara)
 • Salarii - pontajul lunar, cu informatiile privind salariul realizat (care cuprinde: sporurile de vechime, sporuri de noapte, ore suplimentare, diferente de curs valutar, valoarea prestatiilor in acord, alte indemnizatii), orele lucrate sau absente, concedii de odihna, concedii medicale sau accidente de munca, taxele salariatului. De mentionat este faptul ca salariul poate fi calculat si pe ora, in baza pontajului orar, iar cuantumul concediilor de odihna sau medicale se calculeaza automat.
 • Planificare Concedii de Odihna - graficul cu planificarea concediilor de odihna si persoanele care le vor inlocui

Utilitare
 • Generarea notelor contabile in modulul de contabilitate CDMS-Program Contabilitate.
 • Exportarea declaratiilor CAS, CASS, FNUASS, ITM, Somaj precum si Fisele Fiscale atat pe disketa cat si prin email.

Rapoarte
 • Statul de plata, lista de avans chenzinal
 • Fluturasi pentru salariati
 • Recapitulatie Salarii
 • Concedii medicale, concedii de odihna
 • Situatie de plata pentru carduri
 • Graficul concediilor de odihna
 • CAS
 • CASS
 • ITM
 • Somaj
 • Fise fiscale


Introducere ERP Salarii
Prezentare detaliata ERP Salarii




Sigla Centrul De Soft


Centrul De Soft

Bussines District WEST GATE, str. Preciziei nr 24 pavilion H5 etaj 1

Telefon:  004 - 031.1000.138
 004 - 031.1000.139
Mobil: 004 - 0784.24.24.24
Fax: 004 - 031.817.49.42
E-mail:E-mail Centrul De Soft